Projecten » Sites

Keizer kliniek

Klant: Keizer Kliniek

Projectomschrijving:
De Keizer kliniek site is een Wordpress site die onder water een aantal aanpassingen heeft om als een soort multi-site te dienen.

De home-page vertegenwoordigd de Keizer kliniek in z'n geheel terwijl de vier specialisaties, bekkenbodem, vaat, wond en liesbreuk, elk apart vertegenwoordigd zijn.
Dit is elk weer een op zich zelf staande site met een eigen menu en pagina's die vanuit één Wordpress omgeving worden gereguleerd.

Taken in het project: ontwikkeling en implementatie

Status: online